ÁSZF módosítás

Send by emailPDF változat

Tisztelt Olvasó!

Tájékoztatjuk, hogy a A Magyar Államkincstár 2017. április 1-ei hatállyal módosítja az önkormányzati ASP rendszer igénybevételére vonatkozó Szolgáltatási szerződés ÁSZF mellékletét.

A módosítással érintett pontok a következők:

 

•             A Szolgáltatási szerződés része a 2.6 számú melléklet: Intézményi adatlap. Az önkormányzat ezen az adatlapon jelenti be, azon intézményeit illetve azon nemzetiségi önkormányzatokat és társulásokat, amelyek részére az ASP gazdálkodási szakrendszer útján látja el gazdálkodásukkal összefüggő feladatait.  Ezen változások szükséges szabályozása miatt a Szolgáltatási szerződés ÁSZF kiegészítésre került a VI.5.-6. pontokkal, amelyekben szabályozásra kerül az intézményi kört érintő változások bejelentése, az érintett adatok ellenőrzése és jóváhagyása.

•             Az ÁSZF VI.1. pontja kiegészítésre került a nyilatkozat vagy értesítés kézbesítésének joghatályossá válásának szabályozásával.

•             Az ÁSZF szolgáltatási katalógusban pontosításra került az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlap-szolgáltatás szolgáltatáskatalógusa, valamint az önkormányzati települési portál rendszer szolgáltatáskatalógusa.

•             Az ÁSZF szövegének pontosítására került sor az ÁSZF IV.1. és a V.2. pontjában.”