Önkormányzati ASP központ felállítása

Send by emailPDF változat

A Kormány az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évi akciótervében az EKOP 3. prioritáson nevesítette az „Önkormányzati ASP központ felállítása” c. projektet a 1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozatban. A projektjavaslat jóváhagyására és kiemelt projektként történő nevesítésére a 1422/2012. (X. 4.) Korm. határozattal került sor.

Az 1452/2014. (VIII. 1.) Korm. határozat 2014. szeptemberétől hatályos módosítása alapján a kiemelt projekt szakmai tartalmáért a belügyminiszter felel. Újabb jogszabályváltozással a 1859/2014. (XII. 30.) Korm. határozat a projekt finanszírozását áthelyezte az EKOP 2. prioritásába, így 2014.12.31. napjától a projekt száma EKOP 2.1.25.-re változott. Az EKOP 2011–2013. évekre szóló akciótervének további módosítását 1133/2015. (III. 10.) Korm. határozat a fenti módosításokkal tartalmazza, ezzel egyidejűleg az 1859/2014 (XII. 30.) Korm. határozat visszavonásáról rendelkezett.

A projekt előkészítését a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 2011-ben megkezdte, és egy előzetes megvalósíthatósági tanulmányt készített az önkormányzati alkalmazás-szolgáltató ASP központi modell kialakítására.

Az „Önkormányzati ASP központ felállítása” projekt megvalósítására 2012-ben a Belügyminisztérium (BM), a Magyar Államkincstár (Kincstár), a Kincstári Informatikai Nonprofit (Kincsinfo) Kft., a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) konzorciumi együttműködési megállapodást írt alá.

A projekt célja a piaci e-közigazgatási megoldásokra és tapasztalatokra építve olyan ASP központ létrehozása a közép-magyarországi régióban, amely egységes és korszerű SOA alapú informatikai megoldások segítségével lehetővé teszi elsősorban a kis és közepes önkormányzatok számára, a hatékony forrásfelhasználás mellett történő belső működés támogatását és egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását.

Kijelölésre került az ASP központ által az önkormányzatok részére biztosítandó induló alkalmazások köre:

  • Önkormányzati adórendszer
  • Önkormányzati gazdálkodási szakrendszer
  • Ingatlanvagyon kataszter szakrendszer
  • Ipar és kereskedelem szakrendszer
  • Iratkezelés szakrendszer
  • Önkormányzati települési, illetve elektronikus ügyintézési portál rendszer

A megvalósítás első fázisában a közép-magyarországi régióban lesznek elérhetőek az önkormányzati ASP szolgáltatásai, és a régió önkormányzatai csatlakozhatnak hozzá.

További célok között szerepel önkormányzati ASP központ szolgáltatásaihoz való országos hozzáférés biztosítása a 2014-2020-as EU-s pályázati lehetőségek keretében.