Szakrendszerek

Keretrendszer

A Keretrendszer az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásait keretbe foglaló adminisztrációs felület, innen indítható el az összes szakrendszer és minden más szolgáltatás.

A Keretrendszer felületén jelennek meg:

- a Keretrendszer üzleti szolgáltatásai,

- a szakrendszerek szolgáltatásai, valamint

- a Keretrendszer és szakrendszerek adminisztrációs és üzemeltetési szolgáltatásai.

A Keretrendszer főbb funkciói:

 • Felhasználó-kezelés: A funkció segítségével felhasználó hozható létre, felhasználó szerkeszthető, illetve szükség esetén zárolható. Beállíthatóak az egyes felhasználókhoz tartozó szerepkörök (jogosultságok), amelyek biztosítják, hogy az adott ügyintéző csak azokat a szakrendszereket és azon belüli menüpontokat lássa, amelyben ténylegesen dolgozik.
 • Helyettesítések kezelése: A rendszer a helyettesítések kezelését oly módon támogatja, hogy nem a felhasználók közötti helyettesítésre hanem a felhasználók által birtokolt szerepkörök közötti helyettesítésre helyezi a hangsúlyt. Ennek érdekében egy helyettesítés esetén nemcsak a helyettesíthető felhasználót szükséges megadni, hanem azt a szerepkört, szerepköröket, amelyekben a felhasználó helyettesíthető.
 • Rendszer adminisztráció: A funkció segítségével állíthatóak be azok a kényelmi paraméterek, amelyek segítik a Keretrendszer használatát. Pl.: beállítható, hogy az oldalakon hány sor jelenjen meg. A rendszerváltozók azok az értékek, beállítások és szabályok, amelyek meghatározzák a Keretrendszer működését. A paraméterek túlnyomó többsége felhasználói felületen keresztül elérhető és szerkeszthető.
 • Üzleti napló: A rendszerben történő változások lekérdezésére, nyomon követésére szolgáló funkció, amelynek keretében megkereshető, hogy az adott változtatást ki és mikor hajtotta végre.
 • Statisztika: Ez a funkció egy rendszerhasználati statisztika, amellyel a csatlakozott önkormányzatok ügyintézőinek napi tevékenysége követhető nyomon.
 • Vezetői Információs Rendszer: Az egyes szakrendszerekkel kapcsolatos vezetői információk gyűjtésére szolgál.
 • Törzsadatmenedzsment: A modul használatával megtekinthetőek a Keretrendszerben elérhető országos törzsadatok, illetőleg a tenant településéhez tartozó címek karbantartására is itt van lehetőség.
 • Rendelkezési nyilvántartás (RNY): Itt tekinthetőek meg az ügyfelek rendelkezései, amely külön szolgáltatáshoz kötött.
 • Térképi modul: Használatával egy, vagy akár több cím is megjeleníthető a térképen, azonban a címekhez rögzíteni kell a GPS koordinátákat is.
 • EFER modul: EFER befizetés indítása az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP), valamint az űrlapkitöltő felületéről lehetséges. A tranzakciók részletei megjelennek a feldolgozó szakrendszer felületén. A Keretrendszerben lehetőség van a tenant egészére vonatkozó az EFER fizetési tranzakciók adatainak, valamint igazgatási ügyazonosítók lekérdezésére
 • Oktatási portál: Ez az alkalmazás lehetőséget biztosít arra, hogy a rendszer felhasználói széles körű gyakorlati ismereteket szerezzenek a használt szakrendszerekkel kapcsolatban, és a rendszer biztosította lehetőségeket, előnyöket minél teljesebb körben kihasználhassák.
 • EAK modul: A modul célja, hogy az interfészes önkormányzatok az Elektronikus Anyakönyvi Nyilvántartásból le tudják tölteni az önkormányzatra vonatkozó elhalálozási információkat. A rendszercsatlakozó önkormányzatok ugyanezt a funkciót a Hagyaték szakrendszeren keresztül érik el.

Adó szakrendszer

Az önkormányzati ASP rendszer Adó szakrendszer feladata, hogy biztosítsa a települési (helyi) önkormányzatok hatáskörébe tartozó központi és helyi adók, az adók módjára behajtandó köztartozások, díjak, valamint pótlékok, bírságok, továbbá a közigazgatási hatósági eljárási illeték nyilvántartását, elszámolását, kezelését, lehetővé tegye az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyek elektronikus úton történő intézését.

A szakrendszer főbb funkciói:

 • Hatósági tevékenység támogatása: A jogszabályi előírásoknak megfelelő adatfeldolgozást, nyilvántartást biztosít az elévülési időn belül az érintett adónemekre.
 • Nyilvántartás-vezetés: Vezeti a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló nyilvántartásokat.
 • Ügyirat előállítás: Biztosítja a kapcsolódó ügyiratok előállítását – érdemi döntés sablonokkal kiegészítve – egyedi és „tömeges” jelleggel, valamint támogatja az esetlegesen felmerülő postázási és érkeztetési feladatokat is.
 • Pénzügyi-, számviteli feladatok: Támogatja ezek ellátását a pénzforgalom feldolgozásától, az adózói folyószámla kezelésen át a különböző – pl. a gazdálkodási rendszer, a Magyar Államkincstár felé történő – adatszolgáltatásig.
 • Elektronikus ügyintézés: Támogatja az E-önkormányzat portálról történő egyenleglekérdezést, a bevallási/adatbejelentési információk lekérdezését, az elektronikus ügyiratok (pl. bevallások, bejelentések) fogadását, valamint biztosítja azok feldolgozását.
 • Külső adatkapcsolatok: Kezeli a külső adatkapcsolatokat – Magyar Államkincstár, Belügyminisztérium, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a bankok és az önkormányzati főkönyv felé, illetve támogatja az információ szolgáltatás rendjében meghatározott feladatokat. Támogatja az SZL lekérdezést, a 4T adatok lekérdezését adóazonosító jel alapján, és fordítva, illetve az EVNY-ből történő lekérdezést.
 • Segítséget nyújt a képviselőtestület döntése alapján bevezetendő helyi adórendelet megalkotásához.
 • Nyilvántartó rendszer: Segítséget nyújt az önkormányzatok gazdálkodásának megalapozásához, a bevételi javaslatok kidolgozásához.

A szakrendszer belső integrációs kapcsolatai:

 • A bejövő irat érkeztetése és iktatása az irat szakrendszerben valósul meg. Lehetőség van az Adó rendszerből lekérdezni az irat rendszerbe iktatott alszámokat. Az Adó rendszerből lehetőség van egyedi és tömeges iktatószámkérésre. Az Adó rendszerből meghívható az irat rendszer kiadmányozás és expediálás funkciója. Az irat rendszerben rögzített ragszámok az Adó rendszerbe átemelhetők, ez alapján az irat rendszerben feldolgozott átvételi adatok is lekérdezhetők. Lehetőség van az iratok egyedi és csoportos véglegesítésére. Az Adó rendszerben rögzített adózók, képviselők és egyéb partnerek az irat rendszer partner törzsével szinkronizálásra kerülnek.
 • A Hagyaték szakrendszer által kezdeményezett fejlesztés eredményeképp lehetőség van az Adó szakrendszerben az Irat szakrendszerbe beérkezett adó- és értékbizonyítvány kérés állomány betöltésére, és válasz állomány készítésére XML formátumban.
 • A Gazdálkodási szakrendszerbe átemelhetőek a helyi adó bankszámla kivonatok alapján rögzített teljesítés adatok.
 • Az egyenleglekérdezést és az adóbevallási információk lekérdezését az Adó-OHP integráció támogatja. Az űrlapok elektronikus benyújtása az Elektronikus ügyintézési portálon keresztül tehető meg, az elektronikus bevallások feldolgozását az Adó-Irat integráción keresztül támogatja a program.

 

Gazdálkodási szakrendszer

Az önkormányzati ASP rendszer Gazdálkodási szakrendszer (GAZD) feladata a települési önkormányzatok, a települési nemzetiségi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások és irányításuk alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodási tevékenységének támogatása. A szakrendszer segítséget nyújt az egységes pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és az egyéb alapfeladatok egységes szabályok szerinti elvégzéséhez, átláthatóságához. Biztosítja a költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá a központi költségvetésből kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részeinek megbízható és valós összképet mutató elkészítését.

A gazdálkodási szakrendszer biztosítja a vagyon és annak összetételének, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését.

A gazdálkodási szakrendszer egyszeres adatbevitel útján biztosítja, hogy a gazdasági esemény hatása egyszerre jelenjen meg mind a könyvviteli számlákon, a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokon, költségvetési számvitel során vezetett nyilvántartási számlákon és pénzügyi számvitel során vezetett könyvviteli számlákon.

A gazdálkodási szakrendszerben a könyvvezetést a kettős könyvviteli rendszerben, költségvetési számvitel és pénzügyi számvitel szerint kell vezetni.

A szakrendszer főbb funkciói:

 • Főkönyvi könyvelés folyamata: kontírozás, könyvelés, könyvelési adatok feldolgozása, könyvelési listák előállítása,
 • Pénzügyi tevékenységek folyamata: kötelezettségvállalás és követelés nyilvántartás, számlázás, vevő-szállító analitika, áfa analitika banki és pénztári funkciók,
 • Eszközök, készletek analitikus nyilvántartása,
 • A felhasználók gazdálkodásra vonatkozó kontrolling tevékenysége,
 • A jogszabályban meghatározott és vezetői információs kötelezettségek, igények teljesítése.

A szakrendszer moduláris felépítése:

ETRIUSZ: adatszolgáltatások hatékony és szakszerű elkészítését szolgálja. A felhasználó részére olyan előre beállított, illetve saját adatgyűjtési séma kialakításához egyénileg paraméterezhető felületeket biztosít, amelyek megkönnyítik az egyes államháztartási szervek adatállományának begyűjtését, összesítését, illetve más modulokra történő hivatkozások útján leegyszerűsítik és meggyorsítják az adatszolgáltatások teljesítését.

VIR: feladata a felmerülő vezetői információs igényeket kielégítése, s ezzel a megalapozott és gyors döntések meghozatalának elősegítése.

KASZPER: feladata a főkönyvi könyvelés és pénzügyi tevékenységek       támogatása. Ide tartoznak többek között:

 • általános forgalmi adóbevallás analitika elkészítése,
 • házipénztár kezelése,
 • bankforgalmi adatok átadása, valamint azok automatikus feldolgozása,
 • pénzügyi és költségvetési számvitel párhuzamos vezetése.

KATI: az eszközgazdálkodás, leltározás, adatszolgáltatás támogatását szolgálja, továbbá biztosítja a könyvelési adatok átadását a KASZPER modulnak.

A szakrendszer integrációs kapcsolatai:

 • Iratkezelő szakrendszer: A Gazdálkodási szakrendszer jelenleg két ügyintézési folyamatban áll kapcsolatban az Iratkezelő szakrendszerrel:
  • Bejövő számla érkeztetése az Iratkezelő szakrendszerben, majd annak átemelése a Gazdálkodási szakrendszerbe, illetve bejövő számla érkeztetése a Gazdálkodási szakrendszerben. Az érkeztetési adatok automatikus átadása az Iratkezelő szakrendszer felé
  • Fizetési felszólítás (egyenlegközlő) készítése a Gazdálkodási szakrendszerben, majd annak kiküldése az Irat szakrendszeren keresztül
 • Adó szakrendszer: A helyi adó bankszámla kivonatok alapján rögzített teljesítés adatok az Adó szakrendszerből történő átemelését, majd feldolgozását teszi lehetővé.

ASP Hiba és Igénybejelentő

Az Önkormányzati ASP rendszereinek, szakrendszereinek éles üzemi használatát, a felmerülő problémák kezelését a Kincstár központi telefonos ügyfélszolgálattal, e-mail küldési lehetőséggel valamint az önkormányzati felhasználók és a megoldásban résztvevők számára is elérhető hibabejelentő felülettel támogatja.

Az ASP Hiba- és igénybejelentő rendszer a Keretrendszerből elérhető alkalmazás, amely segítségével az ügyfelek által használt szakrendszerekkel, az infrastruktúra működésével, a támogató rendszerekkel és a szakrendszerek további komponenseivel kapcsolatos bejelentések – meghatározott szerepkör és jogosultság szerint - rögzíthetők, és nyomon követhetők egészen azok lezárásáig.

Elérhetőségek:

 • A Kincstár telefonos ügyfélszolgálatának (Call Center) telefonszáma: +36-1-327-5840
Ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer

Az önkormányzati ASP rendszer Ingatlanvagyon-kataszter szakrendszerének (IVK szakrendszer) feladata az önkormányzat tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő ingatlanok nyilvántartása. A szakrendszer a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) szerint tartja nyilván a kataszterek adatait, illetőleg jogszabály által előírt adatszolgáltatást is teljesít.

A szakrendszer főbb funkciói:

 • Kataszter-kezelés: A funkció segítségével lehetőség van kataszter (ezen belül betétlapok) létrehozására, módosítására, törlésére, telkek összevonására, illetve telekmegosztásra a kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően. A kataszterek adatai megtekinthetőek és exportálhatóak a rendszerből.
 • Bruttó érték és becsült érték nyilvántartás: Bruttó érték nyilvántartás a „Q” jelű lapon, becsült érték nyilvántartás „W” jelű lapon történik. Csak forgalomképes ingatlanoknál lehet „W” jelű lapot rögzíteni, a forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes ingatlanok esetében a becsült érték közvetlenül módosítható a betétlapokon.
 • Táblázatos és fix riportok: A funkció segítségével a rendszerben lévő kataszterek adatai egyéni, önkormányzat által beállítható vagy előre beállított paraméterek szerint táblázatos formában exportálhatóak (pl.: kataszteri napló, ingatlanjelleg összesítő, módosítási napló).
 • OSAP 1616 statisztika listái: A rendszer előállítja az adatszolgáltatást érintő potenciális hibákat, a Kincstár vizsgálata szerinti hibalistát, illetve vizsgálja a 10 % feletti eltéréseket.
 • Kataszterek egyéb hibalistái, figyelmeztető üzenetei: Lehetőség van lekérdezni a lapon belüli összefüggések és lapok közötti összefüggések figyelmeztető üzeneteit, amely alapján szükség esetén javíthatóak az egyes kataszterek.
 • Statisztika: A rendszer előállítja az OSAP1616 és OSAP1390 statisztikákat. Az előállított statisztikák megtekinthetőek, illetve xml (OSAP1616) és rtf (OSAP1390) formátumban exportálhatóak. Az előállított xml benyújtható a Kincstár területi igazgatóságához.
 • Migráció: A rendszer meghatározott struktúra alapján alkalmas az előző rendszerből történő adatbeemelésre, illetve az ASP rendszerből történő adatkicsatolásra is.
 • Egyeztetés az eszköznyilvántartással: A funkció biztosítja az Ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer és a Gazdálkodási szakrendszer (KATI modul) közötti integrációs kapcsolatot, mely alapján a Gazdálkodási rendszerből átvehetőek az adott időszakra történő bruttó érték változások. Ez biztosítja, hogy a mérlegadatok és az ingatlanvagyon-kataszter szakrendszerben található bruttó érték adatok megegyezzenek.

A szakrendszer támogatásával teljesíthető adatszolgáltatások:

 • OSAP 1616 statisztika – „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról” adatszolgáltatás
 • OSAP 1390 statisztika – „A helyi közutak adatai” adatszolgáltatás

A szakrendszer integrációs kapcsolatai:

Az önkormányzati ASP rendszer részeként bevezetett ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer önálló rendszerként, illetve az önkormányzati ASP rendszer keretén belül működő Gazdálkodási szakrendszerrel integrált módon is használható a már korábban említett „Egyeztetés az eszköznyilvántartással” funkció alkalmazásakor.

Ipar- és kereskedelmi szakrendszer

Az önkormányzati ASP rendszer Ipar- és kereskedelmi szakrendszerének (IPARKER szakrendszer) feladata, hogy az önkormányzati hatáskörbe utalt ipari és kereskedelmi igazgatási ügyek ügyintézésének teljes körű elektronikus támogatását és az adatok nyilvántartását biztosítsa. Lehetővé teszi továbbá az ügyek elektronikus úton történő intézését. Az ipar-kereskedelmi engedélyezéssel kapcsolatos információk fontosak a helyi lakosság számára. Az üzletek által forgalmazott termékek és a nyitva tartás, a telepek engedélyezett tevékenysége, a szálláshelyek és rendezvények befogadóképessége olyan adatok, amire méltán lehet kíváncsi a szomszédban lakó. Az önkormányzathoz érkező lakossági bejelentések több mint a fele a helyi ipari és kereskedelmi objektumok működésével kapcsolatos.

A szakrendszer főbb funkciói:

 • Üzletek ügyintézése: A nem kizárólag üzletben forgalmazható termékek forgalmazása esetén a kereskedelmi tevékenység bejelentésére és nyilvántartásba vételére ad lehetőséget. A kizárólag üzletben forgalmazható termékek forgalmazásának engedélyezését, illetve az adatváltozás, üzemeltető váltás és üzleti tevékenység megszüntetésének bejelentését is biztosítja.
 • Telephelyek ügyintézése: Új telep nyitásának bejelentése, engedélyköteles ipari tevékenység folytatása esetén működési engedélyezési eljárás lefolytatása, illetve adatváltozás, üzemeltető váltás és ipari tevékenység megszüntetésének bejelentése.
 • Üzleti célú szálláshelyek ügyintézése: Egyéb szálláshely bejelentése és szálláshely vendégforgalmi adatainak rögzítése, nyilvántartásba vétele. Engedélyköteles szálláshelyek (szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely) esetén működési engedélyezési eljárás lefolytatása, illetve adatváltozás, szolgáltató váltás és szálláshely szolgáltatás befejezésének bejelentése.
 • Rendezvények ügyintézése: A rendezvénytartás iránti kérelem benyújtását követően, a becsatolt iratok, a helyszíni szemlén tapasztaltak, valamint a szakhatósági hozzájárulások alapján a rendezvénytartás engedélyezése és nyilvántartásba vétele.
 • Vásár, piac és bevásárlóközpont ügyintézése: Az üzemeltető kérelmének benyújtását követően, a becsatolt iratok, a helyszíni szemlén tapasztaltak, valamint a szakhatósági hozzájárulások alapján vásár, piac és bevásárlóközpont engedélyezés és nyilvántartásba vétele.
 • Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás ügyintézése: Nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében közösségi elhelyezést biztosító szolgáltatók szálláshely-fenntartásának nyilvántartásba vétele.

A szakrendszer segítségével teljesíthető adatszolgáltatások:

 • Minden önkormányzatnak jelentős segítséget nyújthat az alkalmazás a jogszabályban előírt KSH adatszolgáltatás teljesítéséhez és az adatok internetes megjelenítése során.
 • Az élelmiszer egészségügy, a polgári védelem és egyéb területek kérésére történő, előre nem tervezhető adatszolgáltatási feladatok is gyakoriak, amelyeket megfelelő minőségben csak program által támogatva lehet elvégezni.
Települési Portál

Az ASP szakrendszerei közül a Települési portál opcionálisan választható szolgáltatás, amely a „hagyományos” települési hír- és információs honlapok tartalmán és szolgáltatásain kívül közvetlen hozzáférést biztosít a lakosság és a vállalkozások számára az elektronikus ügyintézői felületet (E-önkormányzat portál) szolgáltatásaihoz. A Települési portál olyan felületet nyújt az önkormányzatok számára, amelynek segítségével bemutathatják településüket, működési folyamataikat, elérhetővé tehetik dokumentumaikat, hírt adhatnak eseményeikről. Összegyűjtve jeleníthetnek meg híreket, információkat a településről, az önkormányzatról, a hivatalról, az intézményekről.

A portál telepítését követően az önkormányzatnak műszaki üzemeltetési feladata nincs. A tartalom feltöltési és karbantartási feladatok ellátásáért az önkormányzat által kijelölt munkatárs felelős, az önkormányzatoknak kizárólag a honlap szerkesztésével kell foglalkoznia.

Különösen ajánljuk azoknak az önkormányzatoknak:

 • amelyek a kor elvárásainak megfelelő, korszerű honlapot kívánnak fenntartani,
 • amelyek nem akarnak havonta jelentős összegeket költeni az üzemeltetésért (pl. külső szolgáltatói függés),
 • amelyeknek fontos a biztonság,
 • amelyeknek fontos, hogy az esetleges behatolási kísérletek elkövetői hasonló elbírálásban részesüljenek, mint a magyarorszag.hu oldal esetén történő behatolási kísérletek esetén,
 • amelyek már egy alapszintű szövegszerkesztői ismerettel is komplett weboldalakat képesek fenntartani.

A Települési portál főbb funkciói:

 • Tartalomkezelés: a települési portál egy nyílt forráskódú szoftverre, a Drupal portálmotor és tartalomkezelő eszközre épül. A Drupal egy könnyen kezelhető, felhasználóbarát rendszer, amely a település híreinek, információinak, dokumentumainak feltöltéséhez, karbantartásához alapszintű szövegszerkesztési és Internetes ismeretekkel is használható. A Drupal tartalomkezelő alkalmazása lehetőséget biztosít a megfelelő jogokkal rendelkező önkormányzati felhasználók számára, hogy a portálon szabványos szerkesztőfunkciók segítségével szöveges, táblázatokkal, illetve képekkel, videókkal illusztrált információkat helyezzenek el, és azok jóváhagyást követően Interneten keresztül elérhetők legyenek.
 • Portál arculat: a Települési portál, mint szerkezetkész honlap kerül telepítésre az önkormányzat számára.
 • Testre szabhatóság: a Települési portál a csatlakozó önkormányzatok számára több ponton is lehetőséget ad a portálséma testre szabására. A szerkezeten nem változtatva az önkormányzati tartalomfelelős egyéni beállításokat alkalmazhat:
  • menürendszer: a fejlesztés által kialakított menürendszerből csak azon elemek jelennek meg, amelyekhez az önkormányzati tartalomfelelős valamilyen tartalmat már feltöltött,
  • képvilág: a nyitóoldal fejlécében az egyéni arculat kialakításához lehetőség van a települési sajátosságok, helyi jelképek, fényképek, stb. használatára.
 • Tárhely: az ASP központ az előzetes tanulmányok alapján 5 GB tárhely áll rendelkezésre települési portálonként.

Automatikus közzététel:

 • A Települési Portálon automatikusan, külön publikáció nélkül, frissülnek az önkormányzat által kötelezően közzéteendő Ipari- és kereskedelmi nyilvántartások adatai.
 • A Nemzeti Jogszabálytár kapcsolat kialakításával az önkormányzat által az njt.hu honlapon közzétett önkormányzati rendeletek közvetlenül elérhetőek a Települési Portálon.
Elektronikus ügyintézési (ELÜGY) Portál

Az ASP rendszer Elektronikus ügyintézési portál rendszere – más néven az E-önkormányzat portál (a továbbiakban: Portál) – az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. A Portál az ASP rendszer szolgáltatásait igénybe vevő önkormányzatok ügyfelei számára lehetőséget biztosít az önkormányzati szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybevételére.

Amennyiben a csatlakozó önkormányzat nem az ASP rendszer részét képező Települési portál rendszert használja, akkor a Portál elérhetőségét a már meglevő honlapján biztosítja egy egységes banner használatával.

A szakrendszer főbb funkciói:

 • Adóegyenleg lekérdezés: Az ügyfél a bejelentkezést (elektronikus azonosítást) követően lekérheti adott településhez tartozó adószámla kivonatát egyszerűsített, vagy részletes formátumban. A szolgáltatás keretén belül a felhasználó lekérdezheti azon természetes-, vagy jogi személyek egyenlegét is, amelyeknél képviseleti joggal felruházott személyként szerepel az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában.
 • Ügyindítás: Az ügyindítás tulajdonképpen nem más, mint egy elektronikus űrlap online kitöltése és benyújtása. Az ügyfél az önkormányzat, az eljárási mód (szerepkör) és az űrlap kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével kitölti az űrlapot, majd beküldi az önkormányzat Hivatali Kapujába. Az önkormányzat a Hivatali Kapuról letölti az űrlapot település iratkezelőjébe, amely érkeztetés és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Az elérhető űrlapok körét minden esetben az érintett önkormányzat határozza meg. Adó-, ipar és kereskedelmi ügyekben több űrlap feldolgozását támogatja az érintett szakrendszer, ezért – az erre kötelezetteken túlmenően – mindenkinek célszerű ezt az ügyindítási módot választania. Az egyes űrlapok bejelentkezés nélkül is kitölthetők, lementhetők és kinyomtathatók. A bejelentkezés nélküli kitöltésről tudni kell, hogy ilyen esetben nem kerülnek a közhiteles adatok az űrlapban előtöltésre, s a kitöltés során nincs mód a bejelentkezésre és beküldésre.
 • Ügykövetés: A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk, a Portálon elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. A szolgáltatás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat nyomon követésére, az ügyeik aktuális ügyintézési státuszának interneten keresztüli megismerésére. (A szolgáltatás interfésszel csatlakozó önkormányzatok esetében nem érhető el.)
 • Adóbevallási információk: Az ügyfél a bejelentkezést (elektronikus azonosítást) követően lekérheti az adott településhez benyújtott, és feldolgozott bevallásokat pdf. formátumban. A szolgáltatás keretén belül az általa képviselt azon természetes-, vagy jogi személyek bevallásait is megtekintheti, amelyeknél képviseleti joggal felruházott személyként szerepel az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában.
 • Regisztráció: A Portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban regisztrációhoz kötöttek.

A regisztráció feltételei:

 • Az online ügyintézéshez rendelkezni kell ügyfélkapus regisztrációval, vagy e-személyivel (és az olvasásához szükséges kártyaolvasóval), vagy részleges kódú telefonos regisztrációval.
 • Rendelkezni kell értesítési tárhellyel.
 • Nem lehet tiltott az Elektronikus ügyintézés a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY).

Az ASP Központ ügyféloldali szolgáltatásait az állampolgárok a Portálon keresztül vehetik igénybe. Az ügyfeleknek ki kell választaniuk, hogy melyik, az ASP Központhoz csatlakozott településen szeretnének ügyet intézni, ezután vehetik igénybe az ASP szakrendszerek kínálta ügyintézési lehetőségeket. Az interfészes csatlakozást választó települések miatt az ügyfelek számára nyújtott ügyintézési szolgáltatások köre településenként eltérhet.

A szakrendszer integrációs kapcsolatai:

 • Az Iratkezelő szakrendszer végzi az elektronikus űrlapok fogadását, az elektronikus dokumentumok kiküldését, az elektronikus kézbesítést és az olvasási információk feldolgozását. Sajátnevében eljáró vagy képviselettel rendelkező személy számára ügykövetés szolgáltatást biztosít.
 • Adó szakrendszer
  •  Az ügyfél a kiválasztott településen lekérdezheti saját vagy az általa képviselt személy adóegyenlegét egyszerű vagy részletes tartalommal.
  • Az ügyfél az Adóbevallás információk menüben lekérdezheti a kiválasztott önkormányzathoz saját nevében vagy képviselőként benyújtott, és már feldolgozott adóbevallások, adatbejelentések adatait.
  • Az Adók, díjak illetékek befizetése szolgáltatás használatával a felhasználó elektronikus úton bankkártya használatával teljesítheti a kiválasztott önkormányzat felé az adó- és illetékfizetési kötelezettségét.
Hagyatéki Leltár szakrendszer

Az önkormányzati ASP rendszer Hagyaték szakrendszer feladata a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény előírásainak megfelelő formában és adattartalommal a hagyatéki ügyek számítógépes nyilvántartása. A szakrendszer segítségével az önkormányzat jegyzője az elhunyt hagyatékára és örököseire vonatkozó adatokat összegyűjti, és a rögzített adatok alapján a rendszer segítségével hagyatéki leltárt készít. A tárolt adatok alapján a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 1. mellékletében előírtaknak megfelelő hagyatéki leltár és egyéb iratok nyomtathatók. A felhasználó a rendszerből a kinyomtatott papír alapú, illetve a rendszerből kinyert elektronikus hagyatéki leltárt eljuttatja az illetékes közjegyzőnek, aki a hagyatéki eljárást lefolytatja.

A szakrendszer főbb funkciói:

 • 2021.02.01-től az elektronikusan kiállított halottvizsgálati bizonyítvány (EHVB) releváns adatait - a haláleset anyakönyvezését követően – a szakrendszer automatikusan átveszi. A rendszercsatlakozó önkormányzatok számára a HAGYATÉK szakrendszerben töltődnek elő az EHVB adatai, míg az interfészes csatlakozók számára az adatok letöltését a Keretrendszer biztosítja.
 • Örökhagyó adatainak rögzítése: Ebben a részben az örökhagyó adatai rögzíthetőek, módosíthatóak, illetőleg téves felvitel esetén törölhetőek.
 • Eljárásra vonatkozó adatok rögzítése: Ebben a részben a hagyatéki-, vagy póthagyatéki eljárás adatai rögzíthetőek a hozzájuk tartozó érdekeltekkel, valamint a hagyatékra vonatkozó adatokkal, amelyek lehetnek:
  • ingatlanok,
  • ingó vagyon,
  • kötelezettségek,
  • lakáshasználat,
  • hagyatéki vita,
  • egyéb hagyaték,
  • hagyatéki terhek.
 • Egyes hagyatéki intézkedések rögzítése pl.: helyszíni leltározás, idézés, biztosítási intézkedés…stb.
 • Nyomtatványok készítése: amelyhez a sablonok az egyedi igényeknek megfelelően szerkeszthetőek, illetőleg egyéb dokumentumok feltöltését is biztosítja.  
 • Hagyatéki leltár elkészítése
 • Nyilvántartás: A közjegyzők és a földhivatalok adatait tartalmazza.
 • Idézési naptár: Napokra lebontva tartalmazza, hogy melyik napra lett idézés betervezve.
 • Jogszabályok listája: Elérhető a hagyatéki eljárást érintő jogszabályok szövege.
 • A felhasználói kézikönyv nem külön menüben, hanem "?" aktiválása után használható

A szakrendszer integrációs kapcsolatai:

 • Az Irat szakrendszerrel fennálló kapcsolat biztosítja a hagyatéki eljárás során keletkező dokumentumok iktatását. A szakrendszer moduljai felhasználhatják az IRAT rendszerben már rögzített partnerek adatait.
 • Az elektronikus űrlap (E-űrlap) rendszerrel fennálló kapcsolat biztosítja, hogy a szakrendszer képes fogadni és feldolgozni az Önkormányzati Hivatali Portálról neki címzett elektronikus űrlapokat.
 • Gyakran előforduló feladat a hagyatéki ügyek intézése során, hogy az ügyintéző adó és értékbizonyítvány kéréssel fordul a hagyatékban szereplő ingatlan ügyében illetékes önkormányzat adóhatóságához. A kérést az Adó szakrendszer az általa nyilvántartott adatok alapján megválaszolja, természetesen az Irat szakrendszer szükséges funkcióinak segítségével.

A szakrendszer támogatásával teljesíthető adatszolgáltatások:

 • A rendszer segítségével az elkészült hagyatéki leltár elektronikus úton elküldhető, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) közvetítésével az eljárásban illetékes közjegyzőhöz.

Iratkezelő szakrendszer

Az Önkormányzati ASP rendszer Iratkezelő szakrendszerének feladata az önkormányzati iratkezelési és általános ügyintézési tevékenységek támogatása, a vonatkozó jogszabályokban előírt funkcionalitás biztosításával. Az iratkezelő szakrendszer megfelel a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 3/2018. (II. 21.) BM rendeletben foglalt előírásoknak.

A jegyző a levéltárral és a megyei kormányhivatallal egyetértésben, a jogszabályoknak megfelelő egyedi iratkezelési szabályzatot ad ki az önkormányzati hivatal számára. Az irattári terv – az ügytípusok és irattárazási utasítások jegyzéke – az iratkezelési szabályzat szerves részét képezi, annak kötelező mellékleteként. Az irattári tervet a Belügyminisztérium adja ki.

A szakrendszer főbb funkciói:

 • Küldemények átvétele: A küldemények átvétele történhet centralizáltan vagy osztottan (szervezeti egységeknél).
 • Érkeztetés: Az érkeztetés lehet önálló részfolyamat vagy - az irat jellegétől függően - történhet az átvétellel, felbontással, szignálással, iktatással egy ütemben.
 • Felbontás: A felbontás lehet önálló részfolyamat vagy része lehet az átvételi-érkeztetési munkafolyamatnak (az utóbbi esetben a címzett helyett az érkeztető hajtja végre). Az eljárásrend a címzett és az ügytípus függvénye lehet.
 • Előzményezés: Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van-e előzménye
 • Szignálás: Az irat felelős ügyintézőjének kijelölése. Szignálás esetén a Keretrendszerben található ügyintézői feladatkosár irányába a releváns adatokkal jelzést kell küldeni.
 • Iktatás: A beérkező és kimenő iratok ügyek szerinti csoportosítása, az egész ügyre jellemző adatok és kezelési előírások rögzítése, illetve az alszámokra vonatkozó határidők és kapcsolódások rögzítése.
 • Kiadmányozás: Az önkormányzat által létrehozott, külső szervhez vagy személyhez küldendő irat (határozat, szakhatósági megkeresés, közbenső levél) aláírása és hitelesítése. A kiadmányozó (aláíró) megegyezhet a jegyzővel, de az SZMSZ vagy ügyrend alapján el is térhet attól.
 • Expediálás: Az irat kézbesítésének előkészítése, a küldemény címzettjének (címzettjeinek), adathordozójának, fajtájának, a kézbesítés módjának és időpontjának meghatározása. Az ügyintézési határidő teljesítésének szempontjából az expediálás időpontja mérvadó.
 • Postázás: A kezelési feljegyzések végrehajtásának ellenőrzése, küldemények csoportosítása, ajánlott küldemények ragszámozása, postai feladójegyzék és futárlista előállítása, visszaérkező tértivevények érkeztetése és a kézbesítés eredményének bejegyzése.
 • Irattárazás: Az ügyintézőnek legkésőbb a kiadmányozást vagy a postázást követően meg kell határoznia (papír alapú irat esetén rá kell vezetnie) az irattári tételszámot, és meg kell vizsgálnia az előírt kezelési és kiadási utasítások teljesülését. A lezárt ügyiratot át kell adni az irattárosnak.
 • Selejtezés: Az ügyiratok selejtezését az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető által kijelölt legalább 3 tagú selejtezési bizottság javaslata alapján lehet elvégezni az irattári tervben rögzített őrzési idő leteltével.
 • Levéltárba adás: A levéltárnak való átadásról az illetékes levéltárral való rendszeres (általában éves) egyeztetés keretében kell dönteni.
 • Belső iratküldések: Az iratforgalom dokumentálásával biztosítani kell, hogy az iratok szervezeten belüli útja pontosan követhető és ellenőrizhető, az iratok holléte pedig naprakészen megállapítható legyen.
 • Archiválás: Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatása után le kell zárni. Iratkezelési szoftver alkalmazása esetén az iktatókönyv zárásának részeként el kell készítenie az elektronikus érkeztető nyilvántartásnak, elektronikus iktatókönyvnek, azok adatállományainak (címlista, tételszám, megőrzés, naplózás információi) és az elektronikus dokumentumoknak az év utolsó munkanapi iktatási állapotát tükröző, időbélyegzővel ellátott, elektronikus adathordozóra elmentett változatát. Az elektronikus dokumentumokat külön adathordozóra kell elmenteni.

A szakrendszer támogatásával teljesíthető adatszolgáltatások:

 • az ügyintézés mennyiségi és minőségi adatait tartalmazó vezetői információk,
 • éves hatósági statisztikai jelentés a kormányhivatal számára,
 • ISO jelentések stb.

A szakrendszer integrációs kapcsolatai:

Az iratkezelő szakrendszer, az ASP rendszeren belül önálló szakrendszerként, illetve ASP keretén belül működő más szakrendszerekkel (pl: gazdálkodási, adó, hagyaték szakrendszer) integrált módon is használható.

ASP e-fizetés

Az ASP e-fizetés célja, hogy az ügyfelek számára bankkártyás befizetést biztosítson az adófizetési kötelezettségeik teljesítése, és az önkormányzat által kiállított számláik ellenértékének kiegyenlítése érdekében. Az önkormányzati végfelhasználó ügyfeleknek az E-önkormányzat portálon 3 lehetősége van bankkártyás fizetésre: űrlaphoz kötötten, adókötelezettségeik, illetve számlák befizetése során. 

A szolgáltatással lehetőség nyílik az ügyfelek számára az ügyintézéshez kötődő fizetési kötelezettségek egy összegben, egy tranzakcióval történő megfizetésére abban az esetben is, ha több bevételi számlára kell teljesíteni a befizetést (ügyösszevonás).
Csak az ügyfelek szemszögéből tekinthető önálló rendszernek, a valóságban több rendszer integrált működésének gyűjtőneve az ASP e-fizetés. 

Az ASP e-fizetés rendszer főbb funkciói:

 • Az ügyfelek számára adó, díj, illeték, számla bankkártyás befizetést biztosít.
 •  Az EFER szolgáltatás alkalmazásával a különböző kötelezettségek egy összegben befizethetők (Az Adó- és Gazdálkodási szakrendszerenként külön).
 • Előállítható az EFER díjtételeiről szóló, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-től érkező pénzügyi szolgáltatói továbbszámlázás analitikája.
 • Az egyes pénzügyi tranzakciók anonimizáltan kérdezhetők le.
 • Lekérhetőek az elszámolási számlák utalási analitikái, ezen adatok szolgálnak a kedvezményezetti számlákra való jóváírás inputjaként.

Az ASP e-fizetés rendszerének elemei:

 • Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer szolgáltatásai (EFER)
 • Intézményi Pénztári Program (IPP)
 • ASP Keretrendszer EFER funkciói 
 • E-Önkormányzat Portál bankkártyás fizetési funkciói